Delineació

Sóc delineant freelance. Tinc una llarga i dilatada experiència en arquitectura i urbanisme. El meu objectiu principal és donar als meus clients un servei professional de qualitat i agilitat.

  • Desenvolupament de projecte, construcció, obra civil i urbanisme.
  • Dibuix (AutoCAD).
  • Redacció de memòries i normativa
  • Amidaments, pressupostos i certificacions.